Dirbame visoje Lietuvoje!

KIEK LAIKO TRUNKA GEOLOGINIAI TYRIMAI?

Nors daugumai žmonių rūpi, kiek laiko trunka grunto tyrimai, ekspertai sako, kad svarbiau yra ne tyrimų trukmė, o juos atliekančių specialistų kompetencija ir naudojamos priemonės. Moderniausių metodų naudojimas tyrimuose leidžia itin kruopščiai įvertinti tiriamo objekto geologinę struktūrą ir gauti patikimą informaciją apie pagrindus projektavimui. Be to, norint išsiaiškinti aplinkoje vykstančių geologinių procesų ir reiškinių mastą, būtina juos išmatuoti, suteikti šiems įverčiams inžinerinius matus, o visų šių procedūrų sėkmė labai priklauso nuo tyrimui ir matavimui skirtų instrumentų tikslumo. Tad kreipiantis į specialistus, rekomenduojama pirmiausia klausti ne kiek laiko truks grunto tyrimai, o kaip jie bus atliekami.

O tuomet, kai jau bus išsiaiškinti pagrindiniai aspektai, nulemiantys grunto tyrimų kokybę, galima teirautis apie tyrimų trukmę. Tiesa, konkretų atsakymą tikriausiai bus galima gauti tik tada, kai kreipsitės į pasirinktus specialistus. O preliminariais duomenimis grunto tyrimai trunka iki dviejų mėnesių.

Nuo ko priklauso geologinių tyrimų trukmė?

Specialistų teigimu, kuo aukštesnė geotechninė kategorija, kuo sudėtingesnės geologinės sąlygos (t. y. šlaitai statesni nei 25 laipsniai, vietovė yra Šiaurės Lietuvos karstiniame regione, žemės paviršiuje paplitusios durpės ar geologiniais reiškiniais pažeisti šlaitai), tuo sudėtingesnis grunto tyrimas. O nuo jo sudėtingumo priklauso ir kiek laiko viskas užtruks.

Kaip jau buvo minėta, geologinio tyrimo laikas priklauso nuo geotechninės kategorijos, kurių išskiriama trys. Pirmos geotechninės kategorijos tyrimas gali užtrukti nuo dviejų iki trijų savaičių. O antros ar trečios geotechninės kategorijos tyrimas gali trukti iki šešių savaičių. Tiesa, tyrimai turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje, o registracija paprastai atliekama per 20 darbo dienų.

Dar vienas dalykas, kuris daro įtaką grunto tyrimų trukmei, yra tai, kad šie tyrimai turi būti atliekami etapais.

1 etapas. Inžinerinių geologinių tyrimų darbai prasideda nuo užsakymo ir techninės užduoties, kur pateikti būsimo statinio parametrai (aukštis, požeminės pastato dalies gylis), taip pat gali būti nurodomas ir gręžinių skaičius bei gylis. Geologinių tyrimų užduoties rengimo metu projektų vadovas pažymi būsimą pastatą topo nuotraukoje, suformuoja Geologinių tyrimų užduotį ir perduoda ją užsakovui. Pastarasis turi užsakyti darbus pasirinktoje įmonėje. Visada rekomenduojama rinktis patikimą ir šioje rinkoje jau įsitvirtinusią įmonę. Didelė tikimybė, kad ji darbus atliks pagal aukščiausios kokybės standartus.

2 etapas. Lauko darbai ir laboratoriniai darbai. Jo metu reikalingame sklype atliekami geologiniai tyrimai, kuriais nustatomas grunto stiprumas ir sandara, paimami reikalingi grunto mėginiai, kurie vėliau ištiriami atestuotose laboratorijose.

Šio etapo metu yra apdorojama gauta informacija, vykdomi laboratoriniai geotechniniai ir hidrogeocheminiai grunto tyrimai, kuriama informacinė duomenų bazė ir klientui pateikiama techniškai išsami ataskaita. Beje, atliekamų geotechninių tyrimų metu nustatoma gruntų granuliometrinė sudėtis, klasifikaciniai parametrai ir fizikinės mechaninės savybės, o hidrogeocheminių tyrimų metu nustatomi įvairūs teršalai, bendra vandens cheminė sudėtis.

3 etapas. Ataskaitos registravimo etapas. Tai paskutinis veiksmas, kurio metu suformuota geologinių tyrimų ataskaita perduodama registruoti Lietuvos geologijos tarnybai. Ataskaitai turi būti suteiktas unikalus numeris Žemės gelmių registre.

Svarbu žinoti, kad formuojant ataskaitą, turi būti laikoma galiojančių teisės aktų reikalavimų. Kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.04.02: 2011, ataskaitoje turi būti šie duomenys: tyrimų užsakovas; tyrimų vieta, adresas, koordinatės; tyrimų paskirtis ir etapas; statinio kategorija; geotechninė kategorija; duomenys apie tyrimų darbų programos įvertinimą; duomenys apie tyrimų darbų rūšis, metodus, įrangą, metrologinę patikrą, tyrimų metodiką ir taikytus normatyvinius dokumentus; nurodomos grunto tyrimų etapų datos ir trukmė; lauko darbų, laboratorinių tyrimų ir duomenų apdorojimo atlikėjai; išvardijami darbai, kuriuos atliko subrangovai; nurodomos nuokrypių (jei yra) nuo techninės užduoties priežastys; paaiškinimai dėl darbų programos pakeitimų, papildomų darbų (jei buvo); inžinerinio geologinio kartografavimo informacija.

Atlikti visus šiuos darbus – užtrunka. Be to, atliekant grunto tyrimus, turi būti griežtai vadovaujamasis Statybos techniniu reglamentu „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, kuris nustato reikalavimus inžineriniams geologiniams (geotechniniams), geologinės aplinkos tyrimams, planuojant teritorijas ir atliekant statybas.

https://www.alytausnaujienos.lt/kiek-laiko-trunka-geologiniai-tyrimai

© 2024 Ingeo