Dirbame visoje Lietuvoje!

Privalomi statyboms grunto tyrimai: yra atvejai, kada galite išsiversti ir be jų

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (IGG) tyrimai, dar vadinami grunto tyrimais, yra privaloma statinių projektavimo ir statybos proceso dalis, o IGG tyrimų ataskaita – privalomas statinio projekto dokumentas.

IGG tyrimai privalomi statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektams, taip pat kapitalinio remonto projektams, kai keičiamos pamatų konstrukcijos, rengti. Projektiniai IGG tyrimai rekomenduojami atlikti ir statinio statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statinio statybos būdui parinkti ir galimybių studijai bei konkursinei dokumentacijai.

Nuo 2020-09-22 įsigaliojo STR pakeitimai, pagal kuriuos ypatingųjų statinių projektuose – statybos sklypo IGG tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija yra statinio projekto bendrosios dalies priedas. Neypatingųjų statinių projektų bendrosios dalies sudėtyje ši ataskaita nenumatyta. Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo 9.6 punktą, statybos sklypo IGG tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre (projekto vadovo parašu patvirtinta dokumento kopija be asmens duomenų) yra statinio projekto konstrukcijų dalies sudėties dokumentas.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2021/03/16/news/privalomi-statyboms-grunto-tyrimai-yra-atvejai-kada-galite-issiversti-ir-be-ju-18616919

© 2024 Ingeo