Dirbame visoje Lietuvoje!

Kada reikia atlikti geologinius tyrimus?

Geologiniai tyrimai – tai esminė statybos proceso dalis, užtikrinanti būsimo pastato kokybę, saugumą ir ilgaamžiškumą. Jie apima gręžimo darbus, geofizinius tyrimus, grunto ir vandens mėginių ėmimą, siekiant gauti išsamią informaciją apie žemės gelmių sluoksnius, jų savybes, paviršiaus taršą, požeminio vandens kokybę ir grunto tinkamumą pamatams.

Teisės aktų reikalavimai

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ aiškiai reglamentuoja, kada geologiniai tyrimai yra privalomi:

 1. Ypatingiems statiniams:
 • Nauja statyba
 • Rekonstrukcija
 • Kapitalinis remontas (keičiant pamatų konstrukcijas ir/arba apkrovas)
 • Kultūros paveldo tvarkomieji statybos darbai
 1. Nesudėtingiems statiniams:
 • Kultūros paveldo tvarkomieji statybos darbai
 1. Neypatingiems statiniams:
 • Kai kuriais atvejais, kai statybos vykdomos sudėtingomis inžinerinėmis geologinėmis sąlygomis
 • Kultūros paveldo tvarkomieji statybos darbai
 • Naujos statybos projektai (su išimtimis)

Sudėtingos geologinės sąlygos:

 • Šlaitai statesni nei 25 laipsniai
 • Šiaurės Lietuvos karstinis regionas
 • Durpių sluoksniai
 • Geologiniais reiškiniais pažeisti šlaitai

Norėdami patikrinti, ar jūsų sklypo sąlygos priskiriamos prie sudėtingų, galite pasitikrinti STR 1.04.02:2011 1 priede: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6/asr.

Geologinių tyrimų nauda:

 • Tikslus statinio projektavimas
 • Tinkamų pamatų pasirinkimas
 • Statybos darbų optimizavimas
 • Išlaidų mažinimas
 • Saugi ir patikima statyba
 • Aplinkosaugos užtikrinimas

Išimtys:

Tam tikrais atvejais, kai planuojama nauja neypatingų statinių statyba (pvz., vieno ar dviejų butų namas, ūkinis pastatas) ir atliekama visų neypatingųjų statinių rekonstrukcija, sprendimą dėl geologinių tyrimų gali priimti statytojas ir statinio projektuotojas. Ši išimtis netaikoma statyboms sudėtingomis inžinerinėmis geologinėmis sąlygomis.

Kompanijos patirtis:

Mūsų ilgametė patirtis rodo, kad geologiniai tyrimai yra esminiai įvairių paskirties statinių projektavimui, statyboms ir įrengimams. Siūlome aukštos kokybės paslaugas, įskaitant:

 • Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus
 • Geotechnines konsultacijas
 • Geotechninę statybos kontrolę

Mūsų profesionalumas ir paslaugų kokybė užtikrina patikimus ir kokybiškus tyrimus jūsų statybos projektams.

Apibendrinimas:

Geologiniai tyrimai yra neatsiejama statybos proceso dalis, užtikrinanti statinio kokybę, saugumą ir ilgaamžiškumą. Nors tam tikrais atvejais gali būti taikomos išimtys, rekomenduojama atlikti geologinius tyrimus visais atvejais, siekiant užtikrinti sklandų procesą.

https://www.gzeme.lt/2024/02/28/kada-reikia-atlikti-geologinius-tyrimus/

© 2024 Ingeo