Dirbame visoje Lietuvoje!

Atsisakius privalomų inžinerinių geologinių tyrimų, paspartės vieno buto namų projektavimas ir statybos

Aplinkos ministerija siūlo atsisakyti privalomų projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų planuojant vieno buto namų, pagalbinių ūkio paskirties pastatų, šiltnamių statybą ir atliekant visų neypatingųjų pastatų rekonstrukciją. Tai leis proporcingai paskirstyti atsakomybę statybos dalyviams, mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, optimizuoti minėtų tyrimų apimtis.

Kartu tikimasi, kad patikslinus projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų reikalavimus, paspartės vienbučių  gyvenamųjų namų projektavimas ir statyba.

Šiuos pakeitimus numato ministerijos parengtas ir teikiamas derinti atnaujintas Statybos techninis reglamentas „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“.

Jame siūloma, kad dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų poreikio kiekvienu konkrečiu atveju apsispręsti galės atestuotas projektuotojas kartu su statytoju.

Su STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“  pakeitimais galima susipažinti čia

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/atsisakius-privalomu-inzineriniu-geologiniu-tyrimu-paspartes-vieno-buto-namu-projektavimas-ir-statybos

© 2024 Ingeo