Dirbame visoje Lietuvoje!

Ar verta atlikti Geologinius tyrimus?

Ką sako teisės aktai?

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus projektinius Geologinius tyrimus privaloma atlikti rengiant ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektus, taip pat kapitalinio remonto projektus, kai keičiamos pamatų konstrukcijos.

Kaip pavyzdį galima paminėti, kad projektuojant vienbutį gyvenamąjį namą (neypatingas statinys) Geologinius tyrimus atlikti privaloma ir šių tyrimų ataskaita yra būtinas projekto rengimo dokumentas, kuris turi būti pateikiamas projekto bendrojoje dalyje.

Daugiau informacijos apie statinių Kategorijas galite rasti ČIA.

Remtąsi šiais teisės aktais:

– STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 8, 32, 45, 46 punktai

– Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 punktas

– STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.6.4. p.

Kuo naudingi Geologiniai tyrimai?

Tik atliktus geologinius tyrimus ir ištyrus gruntą statybos vietoje gali būti suprojektuoti tinkami pamatai, tokiu būdu užtikrinant, kad pastatas bus stabilus – nesuskils sienos, konstrukcijos išliks stabilios (tokių defektų taisymas yra itin brangus).

Svarbus suprasti, kad projektuotojai be Geologinių tyrimų ataskaitos (kurioje pateikiami įvairūs ištirto grunto parametrai) negali teisingai suprojektuoti pastato pamatų, o Rangovai be pamatų projekto negali pradėti statybos darbų.

Ir šioje vietoje svarbu suprasti, kad nedidelių statybų atveju pasitaikantys „viską žinantys“ Rangovai dažnai klaidina Užsakovus ir siūlo įrengti tokius pamatus, kuriuos leidžia įrengti jų turima technika (dažnu atveju būna 2.5 metro gylio, 25-30 cm skersmens poliniai pamatai).

Visų pirma, pamatų polių skersmuo ir gylis turi būti apskaičiuojamas kvalifikuoto konstruktoriaus, kuris įvertina geologinių tyrimų ataskaitoje pateiktus grunto parametrus, antra, pagal faktinę situaciją statybvietėje pastatui gali užtekti ir 1.5 metro gylio polinių pamatų (tokiu atveju permokama Rangovui), arba, gali neužtekti ir 6 metrų gylio polių (tokiu atveju pastato konstrukcijos pradės skilinėti ir pastatas smegs į gruntą).

Apibendrinant siūlome:

1. Prieš pradedant statybas būtinai atlikti Geologinius grunto tyrimus

2. Išsirinkti kvalifikuotus projektuotojus, kurie parengtų pamatų konstrukcijų projekto dalį

3. Įsitikinti, kad Rangovas pamatus įrengia pagal Jūsų pateiktą projektą

Daugiau naudingų straipsnių rasite paspaudę Čia

PAVYZDYS (dalinamės realiu Užsakovo ginčo su Rangovu pavyzdžiu):

Aplinkybės:

1. Prieš statant vienbutį gyvenamąjį namą Užsakovas buvo atlikęs Geologinius tyrimus bei pasirengęs statybos Projektą.

2. Šiuos visus dokumentus pateikė Rangovui prieš pasirašant sutartį.

3. Rangovas įsivertino pateiktus dokumentus ir pasirašė Rangos darbų sutartį su Užsakovu.

4. Pradėjęs vykdyti darbus Rangovas pareiškė, kad neįmanoma įrengti polinių pamatų atviru būdu (grežiant gruntą paprastu grąžtu), kadangi gruntas yra labai birus ir gręžiant savaime subyra ir užverčia pamatų duobę.

5. Rangovas taip pat pasiūlė Užsakovui pamatus įrengti uždaru būdu (kuomet naudojama sudėtingesnė polių įrengimo technika) bei informavo, kad Užsakovui tai papildomai kainuos 30 proc. nuo sutartos pamatų įrengimo kainos.

Išnagrinėjus situaciją nustatyta:

1. Pasirašydamas sutartį Rangovas žinojo grunto parametrus ir turėjo pamatų projektą.

2. Nei sutartyje nei techniniame projekte nebuvo nurodyta Rangovui būtinai naudoti paprastą grąžtą įrengiant pamatus (Rangovas galėjo ir turėjo nuo pat pradžių naudoti tinkamą pamatų įrengimo technologiją).

3. Profesionalus Rangovas privalo mokėti skaityti statybos projektą ir gebėti įsivertinti technologijas, su kuriomis gali atlikti sutartus statybos darbus.

4. Rangovas turi įrengti statybos projekte numatytus pamatus už rangos sutartyje sutartą kainą ir Užsakovas neprivalo už tai mokėti papildomai.

https://www.statybosvaldymas.lt/post/geologiniai-tyrimai

© 2024 Ingeo