Dirbame visoje Lietuvoje!

Patikslino inžinerinių geologinių tyrimų reikalavimus. Kaip keisis projektavimas ir statyba

Aplinkos ministerijai patikslinus inžinerinių geologinių ir geotechninių (IGG) tyrimų reikalavimus, paspartės vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų projektavimas ir statyba, bus lengviau griauti statinius, keisti jų paskirtį. Šių tyrimų rezultatų ataskaitos bus teikiamos nebe popierinės, o elektroniniu būdu, be to, jų vertinimas supaprastintas.

Nauja yra tai, praneša Aplinkos ministerija, kad patikslinus Statybos techninį reglamentą „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (STR 1.04.02:2011) jo nuostatų nebereikia taikyti tyrimams, atliekamiems vykdant statinių griovimo ir pastatų patalpų paskirties keitimo projektus.

Pakeisti reikalavimai nustatant projektinių IGG tyrimų geotechninę kategoriją, atsižvelgus į statinio kategoriją ir inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumą. Supaprastinus reikalavimus tyrimams, reikalingiems projektuojant vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus, paspartės ir tokių namų projektavimas, ir statyba.

Taip pat patikslinti žvalgybinių inžinerinių geologinių tyrimų tikslai, išskirti tyrimai, skirti suplanuoti projektinius inžinerinius geologinius tyrimus, nustatant maksimalų atstumą tarp tyrimo vietų ir minimalų šių vietų skaičių.

Įsigaliojus pakeitimams, rašoma pranešime, bus lengviau suderinti šio STR nuostatas su kitais žemės gelmių tyrimus ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos ir tarptautiniais standartais, plačiau naudoti sukauptą geologinę informaciją, skaitmenizuoti tyrimų rezultatų teikimą ir mažinti administracinę naštą.

Šis reglamentas nustato reikalavimus, kurių reikia laikytis atliekant IGG žemės gelmių tyrimus teritorijų planavimui, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui ir statybai.

Projektiniai IGG tyrimai privalomi naujai statybai, rekonstruojant ir statant ypatinguosius bei neypatinguosius statinius, atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus. Kapitalinio remonto projektams jie privalomi, kai keičiamos pamatų konstrukcijos arba pamatų apkrovos. Statant ar rekonstruojant nesudėtinguosius statinius – nustačius, kad sklype vyrauja sudėtingos arba vidutinės inžinerinės geologinės sąlygos.

Šiuos tyrimus rekomenduojama atlikti ir statinio statybos pagrindimui, statybos būdui parinkti, projektiniams pasiūlymams ir galimybių studijai bei konkursinei dokumentacijai.

Su naujos redakcijos STR „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ galima susipažinti čia.

https://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Patikslino-inzineriniu-geologiniu-tyrimu-reikalavimus-Kaip-keisis-projektavimas-ir-statyba/17986

© 2024 Ingeo