Dirbame visoje Lietuvoje!

Kodėl svarbu atlikti geologinius tyrimus

Geologiniai procesai yra labai svarbūs tuo, kad jie dažnai lemia teritorijų ir statomų bei esamų statinių pastovumą. O kad tie geologiniai procesai būtų tinkamai įvertinti, reikalingi ir geologiniai tyrimai. Labai svarbu tai, kad teritorijose, kur vyksta geologiniai procesai ar yra išplitę geologiniai reiškiniai, statinių išdėstymas, jų statybos sąlygos, pastovumas ir saugus naudojimas susiję su tam tikrais sunkumais bei sudėtingumu.

Visa tai gali lemti specifiniai veiksniai, tokie kaip dinaminis poveikis, klimatinis poveikis ir grunto konsolidacijos veiksniai. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad šie veiksniai retai vertinami individualių gyvenamųjų namų ir daugiabučių pastatų statyboje, nes tokiais atvejais pamatų pagrindų geotechniniai rodikliai dažniausiai yra laikomi pastoviais. Vis tik norint tai išsiaiškinti, reikalingi geologiniai tyrimai.

Esminės grunto ir pamatų pagrindų geotechninės savybės – stiprumas ir deformatyvumas – turi įtakos pastato būklei

Bet kokį statinį stipriai veikia įvairios išorinės jėgos, drėgmė, temperatūra ir kiti veiksniai. Jie nulemia statinio geometrinės formos ar matmenų pasikeitimus (t. y. deformatyvumą). Būtent dėl to – kad šitaip neįvyktų – yra labai svarbu atlikti geologinius tyrimus. Ir tik turint jų rezultatus, imtis statybų darbų. Jeigu įdomu, kaip vyksta geologiniai tyrimai, apie juos plačiau paskaityti galima internetinėje svetainėje.

O toliau tęsiant temą apie tai, kaip grunto ir pamatų geotechninės savybės veikia statinio būklę, reiktų pasakyti, kad apskritai, pastato konstrukcija turi būti glaudžiai siejama su pamatų būkle ir statybinėmis aplinkybėmis. Pastato konstrukcinis patikimumas yra labai svarbus, nes nuo jo priklauso kaip bus įvertintas pamatų, pagrindų ir virš jų sumontuotos laikančiosios konstrukcijos bei statybvietės geotechninių sąlygų kaita. Tad statinį būtina statyti atsakingai parinktoje ir ištirtoje vietoje, kad vėliau nekiltų didelių problemų.

Statinio pagrindų ir pamatų būklė priklauso ir nuo gamtinių bei techninių veiksnių. Yra tam tikros priemonės ir sprendimai, kurie neutralizuoja žalingus poveikius pagrindams. Ekspertų teigimu, dažnai vertinti priežastis trukdo iš anksčiau girdėtos žinios, kad molis ar smėlis yra stiprūs, retai sukeliantys deformacijas. Tačiau šių gruntų kilmė, drėgnis ir granulometriniai rodikliai neturi įtakos eksploatacinėms sąlygoms arba nesuteikia tokiems rodikliams reikšmės. Viešojoje erdvėje galima rasti daugybę nuomonių apie tai, kad geriau atsisakyti geotechninių tiriamųjų darbų ir pasitenkinti ribotu duomenų kiekiu, o statybas tęsti, neįvertinus suintensyvėjusio klimatinio poveikio, geologinių reiškinių. Taip elgtis ne visada gerai, dažniau – klaidinga ir gali atnešti labai didelės žalos. Norint užkirsti kelią neigiamam poveikiui statiniams, reikalingi profesionalūs geologiniai tyrimai.

Geologiniai tyrimai atskleidžia vertingų duomenų

Geologinių tyrimų metu gauti duomenys yra labai reikalingi atliekant detalųjį planavimą, rengiant įvairios paskirties pastatų statybos pagrindimą, projektinius pasiūlymus, statinio projektą, statybos darbų technologijos projektą, atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Geologiniai tyrimai leidžia žinoti, kokie konkretūs darbai turės būti atlikti, t. y.:

1.      Gruntų statinis zondavimas grunto mechaninėms savybėms nustatyti ir gruntų klasifikavimui. Statinis zondavimas turi būti atliekamas tose vietose, kur bus gręžiami gręžiniai.

2.      Gręžiami gręžiniai gruntui identifikuoti ir reikiamiems pavyzdžiams paimti.

3.      Nustatomas gruntinio vandens lygis.

4.      Paimami vandens ėminiai laboratorinei analizei.

5.      Kasami šurfai.

6.      Dinaminis zondavimas, atliekamas po pamatu esančiam gruntui.

Visi šie darbai atskleidžia vertingą geologinę informaciją – vietovės kokybę, nuo kurios priklauso būsimų pamatų įrengimas, būdai bei kaina. Ši informacija yra labai aktuali užsakovui. Jeigu grunto tyrimas netikslus ir informacija tinkamai neįvertinama, didelė tikimybė, jog kils problemų pamatų statybos ar statinio eksploatacijos metu. Paprasčiau tariant, jei geologiniai tyrimai bus atlikti prastai ar netinkamai, ateityje gali grėsti labai dideli nuostoliai ir sunkiai pataisoma žala statiniui.

Tad trumpai atsakant į klausimą, kodėl svarbu atlikti geologinius tyrimus, galima atsakyti – todėl, kad daugybę metų statinį galėtumėte eksploatuoti saugiai ir sėkmingai. Jeigu ieškote, kas galėtų atlikti profesionalius geologinius tyrimus, apsilankykite internetinėje svetainėje. Čia tikrai rasite vertingos informacijos ir dar vertingesnių specialistų.

https://www.valstietis.lt/patarimai/kodel-svarbu-atlikti-geologinius-tyrimus/127485

© 2024 Ingeo