Dirbame visoje Lietuvoje!

Jūrinio slėnio geotechninės įrangos panaudojimas uosto teritorijos tyrimuose

Klaipėdos uosto teritorija pasižymi sudėtingomis ir specifinėmis geologinėmis sąlygomis, todėl inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (toliau tekste IGG tyrimai) čia turi būti atliekami ypač kruopščiai ir naudojant modernią įranga. „Pajūrio geotechnikos firmos stengiasi atlikti vis sudėtingesnius darbus savo jėgomis. Inžinieriams geologams labai svarbu išmanyti ir mokėti dirbti su naujos technologijos įranga, naudoti šiuolaikinius geotechninio zondavimo metodus, kurie daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių gerai žinomi ir plačiai taikomi, o Lietuvoje netaikomi arba pradėti taikyti neseniai“, nurodo UAB „InGeo“ direktorius S. Anilionis.  Jūrinio slėnio įranga (statinio ir supersunkaus dinaminio zondavimo sistemos) yra sertifikuota Europos Sąjungoje, tai mūsų šalyje yra didelis išskirtinumas. Naudojama atliekant IGG tyrimus naujai statomų bei rekonstruojamų kranto ir akvatorijos hidrotechnikos statinių, kitų infrastruktūros statinių, statomų uosto teritorijoje, projektams rengti, akvatorijos gilinimui, statybos žemės darbams projektuoti, taip pat kitoms hidrotechnikos statinių statybos reikmėms.

Geotechninis zondavimas atliekamas uosto teritorijoje gruntų storymių sandarai, gruntų tankumui ir kitoms geotechninėms savybėms įvertinti in situ. Be to, naudojamas bandant polių laikomąsias savybes rengiant statinio techninio projekto konstrukcinę dalį – siekiant įvertinti nuosėdžių mastą.

Dėl uosto teritorijos inžinerinės geologinės sandaros ir gruntų savybių ypatumų statinio zondavimo bandymai (CPT) atliekami tik tokio zondavimo galimybių gylyje – iki kietos konsistencijos moreninių arba labai tankių tarpmoreninių gruntų sluoksnio kraigo. Giliau slūgsančių moreninių gruntų geotechninį zondavimą įmanoma atlikti tik supersunkaus dinaminio zondavimo būdu (DPSH).  Šis zondavimo būdas labai aktualus lakštinių polių įlaidų ar polių pamatų įrengimo technologijos reikmėms, gruntų storymių prakalumui įvertinti.

Šių įrangų (CPT, DPSH)  panaudojimas užtikrina IGG tyrimų duomenų pakankamumą ir kokybę uosto statinių projektams rengti ir statybos žemės darbams bei akvatorijos gilinimui projektuoti. „InGeo“ atliko įrangos testavimą ir įvykdė keletą didesnių projektų rekonstruojamoms krantinėms Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste – projektinius IGG tyrimus krantinėms Nr. 43, 44, 45, papildomus – kontrolinius IGG tyrimus krantinėms Nr. 101-104, projektinius IGG tyrimus dokų duobės kasimui, naujos dokų inkaravimo sistemai įrengti ties krantinėmis Nr. 137 – 139. Įrangos naudojimo metu gautos tyrimų medžiagos pagrindu rengiamos mokslinės publikacijos. Inžinierių geologų kvalifikacija nuolat keliama ugdant mokslininkus ir tyrėjus jūrinės aplinkos ir kranto zonos srityse, atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus.

© 2024 Ingeo