Dirbame visoje Lietuvoje!

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ GRUNTŲ KLASIFIKACIJA

1.    Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija skirta gruntų klasifikavimui vykdant inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Šia klasifikacija privalo vadovautis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys žemės gelmių geologinius tyrimus.

2.    Klasifikacija parengta pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1: 2018  ir LST EN ISO 14688-2: 2018.

3.    Pagal kilmę gruntas yra natūralus arba dirbtinis.

4.    Dirbtinis gruntas yra:

4.1. grunto sąvartos – žymenyje prie pagrindinio simbolio pridedama – Mg;

4.2. planingai supiltos sampylos – žymenyje prie pagrindinio simbolio pridedama – Fl.

5.    Kai reikalinga, dirbtinis gruntas gali būti detaliau klasifikuojamas kaip natūralus gruntas.

6.    Natūralus gruntas pagal sudėtį skirstomas į mineralinį ir organinį.

7.    Organinio grunto sudėtyje yra dalis augalinės ir (ar) gyvūninės kilmės medžiagos ir šios medžiagos irimo produktų.

8.    Organinis gruntas (O) yra:

8.1. durpės (Pt) – pluoštinės arba amorfinės struktūros gruntas sudarytas dažniausiai iš augalų liekanų. Durpės dar gali būti skirstomos pagal susiskaidymo laipsnį;

8.2. gitija (Gy) – nuosėdos, susidariusios daug maistinių medžiagų turinčiame vandenyje, didžiąja dalimi sudarytos iš suirusių augalų ir gyvūnų liekanų (detrito);

8.3. dumblas (Dy) – nuosėdos, susiformavusios mažai maistinių medžiagų turinčiame vandenyje didžiąja dalimi sudarytas iš organinių medžiagų koloidų;

8.4. dirvožemis (Hu) – virš pamatinės uolienos esantis Žemės plutos sluoksnis, kurį sudaro mineralinės dalelės, organinė medžiaga, vanduo, oras ir gyvi organizmai.

9.    Kai natūraliame grunte yra nuo 2 iki 6 % organinės medžiagos, jis vadinamas gruntu su maža organinės medžiagos priemaiša. Kai natūraliame grunte yra nuo 6 iki 20 % organinės medžiagos, jis vadinamas gruntu su vidutine organinės medžiagos priemaiša. Jei organinės medžiagos kiekis grunte viršija 20 %, jis vadinamas gruntu su didele organinės medžiagos priemaiša (organinis gruntas).

10.  Mineralinis natūralus gruntas pagal granuliometrinę sudėtį skirstomas į grupes: labai rupų, rupų ir smulkų.

11.  Gruntai identifikuojami pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 14688-1: 2018, o klasifikuojami tik atlikus laboratorinius granuliometrinės sudėties (pagal standarto LST EN ISO 17892-4: 2017 reikalavimus) ir plastiškumo (pagal standarto LST EN ISO 17892-12: 2018 reikalavimus) nustatymo tyrimus.

12.  Labai rupūs gruntai skirstomi pagal dalelių dydį (1 priedas). Jei skiriama antrinė frakcija, tai gruntui suteikiamas išplėstinis pavadinimas (prie pagrindinio simbolio pridedamas antrinės frakcijos simbolis rašomas mažąja raide).

13.  Rupių ir smulkių gruntų klasifikavimui būtini laboratoriniai granuliometrinės sudėties ir plastiškumo tyrimai. Remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais gruntai klasifikuojami pagal elgseną lemiančius kriterijus – sanklodą (rūšiuotumą) ir smulkiosios frakcijos plastiškumą (2 ir 3 priedai).

14.  Kai grunto sudėtyje yra smulkiosios frakcijos, bet jis nepasižymi plastiškumu, tai plastiškumo rodiklis Ip prilyginamas 0.

____________

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos

1 priedas

LABAI RUPIŲ GRUNTŲ KLASIFIKAVIMO SCHEMA

Frakcija, mmFrakcijos kiekis grunte %Grunto pavadinimasSimbolis
Pagrindinis pavadinimaspapildomas pavadinimas
Didieji rieduliai >630 mmDidieji rieduliailBo
Rieduliai (>200≤630 mm)<50su rieduliaisbo
≥50Rieduliai (Akmenys)Bo
Gargždas (>63≤200 mm)<50su gargžduco
≥50GargždasCo

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos

2 priedas

RUPIŲ GRUNTŲ KLASIFIKAVIMO PAGAL ELGSENAI SVARBIUS KRITERIJUS SCHEMA

GrupėPogrupisGrupės simbolisPagrindinis pavadinimasSimbolisSmulkiosios frakcijos kiekisKriterijaiPapildoma pavadinimo dalis pagal elgsenąPapildoma pavadinimo dalis pagal pogrupį
Rupus (kai smulkioji frakcija sudaro ne daugiau 35 %)Žvyras daugiau nei 50% lieka ant 2 mm sietoGrŽvyras (mažiau nei 5% smulkiosios frakcijos)GrU0 – 5 %CU < 3  ir CC < 1 1Tolygiai išrūšiuotas 2, 5Žvyras
GrPCU 3-6 ir CC < 11Blogai išrūšiuotas 2, 5
GrMCU 6-15 ir C< 1 1Vidutiniškai išrūšiuotas 2, 5
GrWCU > 15 ir CC 1-3 1Gerai išrūšiuotas 2, 5
GrGCU > 15 ir CC < 0,51Pakopinės sanklodos 2, 5
Gr – FŽvyras su maža smulkiosios frakcijos priemaiša 5 – 15%GrFU5 – 15 %CU < 3  ir CC < 1 1Tolygiai išrūšiuotas 2, 5Mažai dulkingas-molingas žvyras
GrFPCU 3-6 ir CC < 11Blogai išrūšiuotas 2, 5
GrFMCU 6-15 ir C< 1 1Vidutiniškai išrūšiuotas 2, 5
GrFWCU > 15 ir CC 1-3 1Gerai išrūšiuotas 2, 5
GrFGCU > 15 ir CC < 0,5 1Pakopinės sanklodos 2, 5
GrFŽvyras su smulkiosios frakcijos priemaiša 15 – 35%siGr15 – 35 %A linija 4Smulkioji frakcija žemiau A linijos elgsena kaip dulkio 2, 5Dulkingas žvyras
clGrA linija 4Smulkioji frakcija auksčiau A linijos elgsena kaip molio 2, 5Molingas žvyras
Smėlis daugiau nei 50% 2 mm – 0,063 mmSaSmėlis (mažiau nei 5% smulkiosios frakcijos)SaU0 – 5 %CU < 3 ir CC < 1  1Tolygiai išrūšiuotas 3, 5Smėlis
SaPCU 3-6 ir CC < 1 1Blogai išrūšiuotas 3, 5
SaMCU 6-15 ir C< 1 1Vidutiniškai išrūšiuotas 3, 5
SaWCU > 15 ir CC 1-3  1Gerai išrūšiuotas 3, 5
SaGCU >15 ir CC < 0,5  1Pakopinės sanklodos 3, 5
Sa -FSmėlis su maža smulkiosios frakcijos 5 – 15 % priemaišaSaFU5 – 15 %CU < 3  ir CC < 1  1Tolygiai išrūšiuotas 3, 5Mažai dulkingas-molingas smėlis
SaFPCU 3-6 ir CC < 1 1Blogai išrūšiuotas 3, 5
SaFMCU 6-15 ir C< 1  1Vidutiniškai išrūšiuotas 3, 5
SaFWCU > 15 ir CC 1-3  1Gerai išrūšiuotas 3, 5
SaFGCU > 15 ir CC < 0,5  1Pakopinės sanklodos 3, 5
SaFSmėlis su smulkios frakcijos priemaiša (15 – 35% )siSa15 – 35 %A linija 4Smulkioji frakcija žemiau A linijos elgsena kaip dulkio 2, 5Dulkingas smėlis
clSaA linija 4Smulkioji frakcija aukščiau A linijos elgsena kaip molio 2, 5Molingas smėlis


Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos

3 priedas

SMULKIŲ GRUNTŲ KLASIFIKAVIMO PAGAL ELGSENAI SVARBIUS KRITERIJUS SCHEMA.

GrupėPogrupisGrupės simbolisKriterijaiSimbolisPavadinimas pagal elgseną
SmulkusDulkis ir molis >50% FTakumo drėgnis <35 %ClLMažo plastiškumo molis 2, 3, 5A linija   U linija  
SiLMažo plastiškumo dulkis 2, 3, 5
ClL – SiLMažo plastiškumo molis ir dulkis2, 3, 5
Takumo drėgnis 35 – 50 %ClMVidutinio plastiškumo molis 2, 3, 5
SiMVidutinio plastiškumo dulkis 2, 3, 5
Takumo drėgnis 50 – 70 %ClHDidelio plastiškumo molis 2, 3, 5
SiHDidelio plastiškumo dulkis 2, 3, 5
Takumo drėgnis >70 %ClVLabai didelio plastiškumo   molis 2, 3, 5
SiVLabai didelio  plastiškumo   dulkis2, 3, 5

2 ir 3 priedų paaiškinimai gruntų pavadinimų sudarymui:

1. CU = d60/d10; CC d30/*2/(d10*d60).

2. Jei gruntas turi ≥20% smėlio tada simbolis „sa“ turi būti rašomas prieš pagrindinį frakcijos simbolį, o žodis „smėlingas“ pridedamas prieš pagrindinį pavadinimą.

3. Jei gruntas turi ≥20% žvyro tada simbolis „gr“ turi būti rašomas prieš pagrindinį frakcijos simbolį, o žodis „žvyringas“ pridedamas prieš pagrindinį pavadinimą.

4. Pagal grunto granuliometrinę sudėtį ir plastiškumą žvyras, kuris turi nuo 15 iki 35% smulkiosios frakcijos turi būti vadinamas tiek pagal granuliometrinę sudėtį, tiek pagal plastiškumo diagramą, padėtį A linijos atžvilgiu pvz. siGrU – dulkingas tolygiai išrūšiuotas žvyras, clGrU – molingas tolygiai išrūšiuotas žvyras.

5. Jei gruntas turi organinės medžiagos simbolis „O“ turi būti rašomas po pagrindinio simbolio, o žodis „organinis“ turi būti rašomas prieš papildomą ir (ar) pagrindinį pavadinimą.

© 2024 Ingeo