Dirbame visoje Lietuvoje!

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Hidrometro metodu) pagal BS 1377:1990

 1. Nusatyti kietų dalelių tankį (rs).
 2. Paimti apie 50 gramų grunto jei gruntas molingas, jei smėlingas imame 100 gramų.
 3. Pridedame 150 gramų vandenilio peroksido, keletą minučių lengvai pamaišome, po to uždengiame stikliniu dangteliu ir paliekame per naktį.
 4. Kitą dieną mišinys kaitinamas, lengvai maišant.
 5. Centrifūginis butelys pasveriamas 0.001 gramo tikslumu ir į jį supilamas mišinys. Mišinio ir vandens tūris turi sudaryti apie 200 ml. Tada užkemšame ir centrifūguojame apie 15 min, (apie 2000 aps/min).
 6. Nupilamas švarus vanduo ir gruntas su buteliu patalpinamas į krosnį džiūti per naktį.
 7. Sekančią dieną butelys atkemšamas ir paliekamas vėsti desikatoriuje. Kada atvėsta, butelys su gruntu pasveriamas. Suskaičiuojama grunto masė.
 8. Į butelį su pipete pridedame 100 ml natrio heksametafosfato ir mišinį lengvai suplakame kol gruntas pakils.
 9. Centrefūginis butelys sumaišomas mechaniniu kretilu mažiausiai 4h. Tada mišinys paliekamas per naktį.
 10. Po to suspencijos iš butelio perleidžiamos per 0.063 mm sietą, perplaunant distiliuotu vandeniu. Naudoti apie 500 ml vandens.
 11. Dalelės likusios ant 0.063 mm sieto dedamos į indą ir džiovinamas krosnyje 105-1100C.
 12. Kai išdžiūna, dalelės prasijojamos per 2mm, 0.6 mm, 0.212 mm, 0.063 mm, BS sietus. Dalelės prasijotos per šiuos sietus pasveriamas ir tai bus mūsų mž, mst.sm, mvid.sm, msmlk.sm.
 13. Suspencijos, kurios praėjo per 0.063 mm sietą supilamos į 1000 ml talpos cilindrą. Pripilame vandens, kad tūris sudarytų lygiai 1000 ml.
 14. Graduotas cilindras užkemšamas guminiu kamščiu ir mišinys sukratomas (į viršų-apačią).
 15. Vartymas baigiamas, įleidžiamas hidrometras ir paleidžiamas sekundometras.
 16. Fiksuojame hidrometro parodymus po 0.5min, 1min, 2min, 4 min.
 17. Po to hidrometras ištraukiamas, nuplaunamas ir paliekamas distiliuotame vandenyje 2-3 min.
 18. Hidrometras įmerkiamas atgal ir fiksuojame parodymus po 8min, 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 8h, 24h nuo kratymo pabaigos.
 19. Hidrometras vėl nuplaunamas, įmerkiamas ir po 24h vėl fiksuojame parodymus vieną arba du kartus dienoje.
 20. Temperatūra užregistruojama per 15 min, po to kas kart.
 21. Atlikus analizę išskaičiuojamas dalelių kiekis bei jų procentinė išraiška.
© 2024 Ingeo