Dirbame visoje Lietuvoje!

Geologiniai tyrimai: kad pastatas stovėtų patikimai

Kokybiškas pastato pamatų projektavimas ir geologiniai tyrimai – tai du neatsiejami dalykai. Su tuo sutiktų kiekvienas projektuotojas. Nesvarbu, ar kalbama apie individualų namą, ar apie didelį komercinės paskirties pastatą, atlikus geologinius tyrimus galima sutaupyti arba apsisaugoti nuo papildomų išlaidų, vėliau
paaiškėjus, kad esami pamatai yra per silpni.

Geologiniai tyrimai = didelis paslaugų spektras

Bendrovė „Ingeo“ klientams siūlo kokybiškus geologinius tyrimus, atliekamus kompiuterizuota ir automatizuota matavimo įranga. Paslaugų spektras apima tiek geotechninius ir hidrogeologinius, sekliuosius geofizinius tyrimus, tiek geologinių tyrimų programų rengimą ir derinimą, aplinkos stebėseną ir techninę priežiūrą. Tiriamos natūralių gruntų fizinės mechaninės ypatybės, būtinos projektuojant pamatus, sklypo tinkamumas statybai ar kitokiai ūkinei veiklai, sampylų kokybė (sutankinimo laipsnis), gruntų ir požeminio vandens užterštumo pobūdis ir mastas, aptinkamos zonos su didesne karstinio aktyvumo rizika, sudaromos požeminio vandens monitoringo programos ir jos vykdomos. Darbuotojų komandą sudaro ilgametę darbo patirtį ir išskirtinį žinių arsenalą sukaupę geologai.

Kodėl svarbu ištirti gruntų ypatybes?

Dažniausiai pastato geologiniai tyrimai atliekami rengiant būsimo pastato projektą. Projektuotojo konstruktoriaus nurodytose vietose ir pagal parengtą techninę užduotį ištiriami gruntai. Gauti rezultatai, atsižvelgiant į projektines statinio apkrovas, leidžia ekonomiškai optimaliu būdu parengti būsimo statinio pamatų konstrukcinę dalį. Pastato rekonstrukcijos atveju tyrimų rezultatai leidžia įvertinti pastato, pamato ir grunto tarpusavio sąveiką ir spręsti apie esamų pamatų tinkamumą. Bendrovės „Ingeo“ direktorius pastebi: „Galima sutaupyti ne vieną tūkstantį litų namo statybai, jei tinkamu laiku atliekami geologiniai tyrimai. Tarkime, tipiniame projekte pamatai yra trijų metrų gylio poliai, į žemę gręžiami kas vieną metrą. Tačiau juk kiekvienas sklypas yra specifinis, būtina atsižvelgti į jo gruntą. Kartais gali pakakti ir pusantro metro gylio polių, išdėstytų kas du metrus, o kartais ir šešių metrų gylio bus mažai. Kadangi pamatų įrengimas yra viena brangesnių namo statybos dalių, užsakovas gali sutaupyti tikrai nemenką sumą. Bet svarbiau nei taupymas yra saugumas. Nenutiks nieko bloga, jei pamatai per „geri“, tačiau jei gruntas yra silpnas, namo sienos po kurio laiko ims skilinėti dėl atsiradusių nevienodų nuosėdžių. O šios problemos priežasčių pašalinimas tikrai brangus. Pastarąjį pusmetį, nors statybų mastai stipriai sumažėję, susidomėjimas geologiniais tyrimais toliau didėja. Suvokiama, kad prieš statant verta pasitikrinti, ant ko statoma, juk niekas nenori mokėti du kartus“.

Orientacija į aukščiausią kokybę

Atlikus „lauko“ matavimus, gauta informacija apdorojama skirtingomis specializuotomis programomis, kiekvienam projektui inžinieriai geologai parengia profesionalią ataskaitą, kuri leidžia atsakyti į klausimus, susijusius su gruntais ir jų ypatybėmis. Kitaip nei dauguma kitų geologinius tyrimus atliekančių įmonių, „Ingeo“ standartinius lauko matavimus ir ataskaitos rengimą vykdo iš dalies automatizuotai, dėl to nebūtini vidutinės kvalifikacijos žmogiškieji resursai, o visus darbus atlieka tik profesionalūs inžinieriai geologai. Siūlomų paslaugų kokybę bendrovė užtikrina ir bendradarbiaudama su Lietuvos geologijos tarnyba. Būtent šiai įstaigai pristatomos visos atliktų tyrimų ataskaitos, jų tikslumą ir objektyvumą papildomai tikrina tarnybos specialistai. „Ingeo“ turi Lietuvos geologijos tarnybos leidimą tirti žemės gelmes. Inžinierių geologų kvalifikacija nuolatos keliama Geologijos įmonių asociacijos, kurios narė yra „Ingeo“, rengiamuose seminaruose. Taip darbuotojai skatinami bendrauti su kolegomis, domėtis naujovėmis ir pasisemti patirties.

Galimybė darbus atlikti ir pastato viduje

Įmonės techninę tyrimų bazę sudaro keli geologiniams tyrimams skirti įrenginiai, kurių bazinė įranga sukomplektuota iš įvairaus skersmens grunto gręžimo grąžtų (nuo 90 iki 200 mm), gruntotraukių ir dviejų statinio zondavimo (kūgio spraudos bandymo) sistemų. Statinis zondavimas atliekamas tik su Europos Sąjungoje sertifikuota įranga, tai mūsų šalyje kol kas yra didelis išskirtinumas. Šio tipo sertifikatai Lietuvoje nebūtini vykdant geologinius tyrimus, o įranga daug brangesnė, todėl ją turi įsigijusios tik keletas bendrovių. „Ruošdamiesi pirkti techniką ilgai analizavome rinkai siūlomus produktus, ieškojome ne tik kainos ir kokybės santykio. Norėjome ir kompaktiško, greitai ir nebrangiai transportuojamo įrenginio, kuriuo būtų galima atlikti darbus ne tik lauke, bet ir statinių viduje. Įsigyta technika, nuėmus tam tikras komplektuojamas dalis, gali įvažiuoti pro standartines duris. Tai tampa dideliu privalumu siūlant paslaugą užsakovui, ypač kai darbus reikia atlikti ankštoje vietoje, pavyzdžiui, jau pastatytame ar rekonstruojamame pastate“, – privalumus nurodo UAB „Ingeo“ direktorius. Vos 0,8 metro pločio ir 2,2 metro ilgio traktoriukas yra nesunkus, todėl galima tyrimus atlikti pelkėtose, sunkiai privažiuojamose vietose.

Darbas išskirtinio dydžio projektuose

 „Ingeo“ savo paslaugas teikia visoje Lietuvoje. Daugiausia projektų vykdoma Klaipėdos apskrityje, kurios centre ir įsikūrusi įmonės būstinė. Vienas didesnių įvykdytų projektų – geologiniai tyrimai Klaipėdoje pastatytame prekybos ir pramogų centre „BIG“ bei šalia įsikūrusiame gyvenamųjų namų komplekse „BIG būstas“. Vien prekybos centro prekybinio ploto dydis siekia 20,9 tūkst. kv. m, o norint kokybiškai ištirti gruntus, reikėjo daugybės gręžinių. Dar sudėtingesni buvo geologiniai tyrimai daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijoje. Dėl sudėtingos pastatų konstrukcijos ir ypač didelių apkrovų į pamatus teko daryti net 30–40 metrų gylio gręžinius.

Geologinių tyrimų variacijos

Geologiniai tyrimai gali būti atliekami ne tik ruošiantis statyti pastatą. Kartais užsakovai, norėdami išsiaiškinti būsimas statybų sąlygas, pageidauja atlikti tyrimus ir planuojamame įsigyti sklype. Kiek mažesnės apimties „Ingeo“ veiklos sritis – ekogeologiniai tyrimai, t. y. potencialiai užterštų teritorijų tyrimai. Pavyzdžiui, tokio tipo tyrimai atlikti sklype, kuris skirtas termofikacinės elektrinės statybai. Tyrimų iniciatorius buvo investuotojas, puikiai suvokiantis, kad statyba užterštoje teritorijoje pabrangs ir užsitęs dėl požemio valymo darbų. Lietuvoje ekogeologinių tyrimų vykdymo tvarką nustato Ekogeologinių tyrimų reglamentas. Noriai dalyvaujama ir atliekant mokslinius tyrimus. Vienas tokių – archeologinis projektas „Pleistoceno ežerų rekonstrukcija ir ankstyvojo žmogaus veiklos pėdsakų paieškos pietryčių Lietuvoje“, finansuojamas Lietuvos istorijos instituto. Tai Vokietijos archeologų pavyzdžiu vykdomas projektas, kurio tikslas – atrasti šiltojo periodo tarpledynmečių ežerus ir tikėtinai jų pakrantėse įsikūrusių gyvenviečių liekanas. Archeologiniai žvalgomieji, geofizikiniai ir geologiniai tyrimai buvo vykdomi Netiesų atodangoje, Alytaus rajone, bendradarbiaujant Lietuvos ir Vokietijos mokslininkų grupėms. Šiame projekte geologiniai tyrimai buvo daromi ne norint sužinoti gruntų mechanines ypatybes, bet ištirti bendrą geologinę situaciją, ypač atkreipiant dėmesį į ežerinės kilmės nuogulų paplitimą. Juk pagal grunto tipą – smėlis, durpės, molis – galima spręsti apie tuo metu buvusias aplinkos sąlygas. Bendrovės direktorius moksliniams tyrimams neabejingas dar nuo studijų Vilniaus universitete laikų ir nuolat stengiasi juose dalyvauti. 

https://www.spec.lt/straipsniai/geologiniai-tyrimai-kad-pastatas-stovetu-patikimai

© 2024 Ingeo